بلاگ روستای بردیان

بردیان سادات علایی

بلاگ روستای بردیان

بردیان سادات علایی

بلاگ  روستای بردیان

وبسایت وبلاگ روستای بردیان اولین وتنهاترین تارنمای روستا در فضای مجازی است.
از طریق بخش تماس با ما یا کامنت زیر پستها با ما در ارتباط باشید.
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

آخرین نظرات

نسب سادات علایی

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۹:۴۷ ب.ظ

امامزاده سید محمود (ع) (سید محمید) دارای اولاد و احفاد زیادی در بلاد وسیع کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس و دامنة شمالی و شرق جبال زاگرس (کوه‌گیلویه و بویر‌احمد، بهبهان، بنادر بوشهر، قسمتی از اصفهان، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری) و سایر نقاط ایران و خارج از کشور می‌باشند که به سادات «رضا توفیق» شهرت دارند، فرزندان بلافصل این سید والامقام عبارتند از:

1-  ابوالمکارم سید میر خذر (خِضِر)[1]

2-  ابوالمکارم سید میر علاء‌الدین

3-  ابوالمکارم سید میر اسماعیل

4-  ابوالمکارم سید میر احمد

5-  ابوالمکارم سید میر عباس[2]

6-  ابوالمکارم سید میر شهاب‌الدین علی[3][1] . برخی خدر را صلاح‌الدین گویند، که ما در هیچ منابعی چنین نامی را نیافتیم.

[2] . در بلافصل بودن ایشان اختلاف نظر وجود دارد، برخی ایشان را برادر فتح‌الله (سادات با فتح الهی) و هر دو را فرزندان بلافصل میر علاء‌الدین می‌دانند.

[3] . گویند، فرزند کوچک امامزاده محمود است، اما در هیچ منابعی چنین نامی را نیافتیم. در شجره‌نامه جدیدی به قلم مرحوم شیخ کریم اسلامی از آن یاد شده که منابع فعلی آن مبهم و مورد تردید است.

شجره نامه امام زاده:

در مجموع آنچه قرائن و گفتار و شواهد تاریخی و بیشتر منابع و کتب انساب می‌توان نتیجه متقن و معتبر گرفت، نسب‌نامه امامزاده علی سادات و امامزاده محمود مشهور به سید محمید با هفت الی هشت واسطه به ترتیب ذیل به حضرت امام محمد تقی‌الجواد (ع) منتهی می‌گردد:

     « ... امامزاده محمد محمود مشهود به سید محمید بن ابوعبدالله احمد ابن ابوالحسن موسی نقیب ابن ابوعبدالله احمد النقیب ابن ابوعلی محمد الاعرج ابن ابو‌المکارم احمد بن ابی احمد موسی المبرقع بن الامام الجواد
محمد‌تقی (ع)...»

در رابطه با شجرة طیبه امامزاده محمود (ع) به استناد مدارک متقن و معتبر از احفاد موسی مبرقع ابن حضرت امام محمد تقی (ع) می‌باشد. آنچه اسناد و گفتار تاریخی و کتب انساب نسب به نسب امامزاده مزبور بیان می‌کنند به شرح زیر است:

الف: در کتاب منتخب التواریخ خراسانی چنین آمده است:

     «محمود بن احمد بن موسی المبرقع بن الامام جواد (ع) در کوه‌گیلویان مدفون است[1]»

 

ب: قسمت تراجم و انساب واحد مطالعات و تحقیقات اسلامی سازمان اوقاف شجره طیبه امامزاده محمود معروف به «سید محمید» را چنین تقدیم می‌کند:

     «محمود ابن محمد (احمد) ابن میریار ابن حسن بن علی بن ابو‌الفتوح بن عیسی ابن محمد بن جعفر بن علی بن محمد بن ابوعبدالله احمد به خراسان بن ابوالحسن موسی، الرئیس قم بن ابوعبدالله احمد به قم چهل اختران بن ابوعلی محمد به قم چهل اختران بن ابوعلی احمد، به قم بن موسی مبرقع بن امام محمد تقی‌الجواد (ع)»

 

در این تبارنامه به استناد برخی اسناد موجود، به نظر می‌رسد «محمد» ابن ابوعبدالله احمد، همان «محمود» باشد بدین صورت:

محمد (محمود) ابن ابوعبدالله احمد ابن ابوالحسن موسی بن ابوعبدالله احمد بن ابوعلی محمد بن ابوعلی احمد بن موسی مبرقع بن امام محمد تقی‌الجواد (ع)

 

پ: در همین رابطه شجره‌نامه‌ای مربوط به سادات خضری (خدر) که یکی از فرزندان امامزاده محمود (محمید) می‌باشد، با شجره‌نامه فوق که توسط سید ناجی رضوی مقیم کویت که قبلاً با برادرانش در نجف‌اشرف اسکان دائم داشته‌اند و در آرشیو مؤسسه شجره طیبه طوبی موجود است، تشابه دارد[2]. در این شجره‌نامه چنین آمده است:

     «جناب حاج سید محمد بن حاج سید محمود بن حاج سید جعفر بن حاج سید علی بن میر عیوضی بن میر حسین بن میرمحمدتقی بن میررمضان بن میرجمال‌الدین بن میرشاه میر بن میر خِضِر [خدر] بن امامزاده محمود [سید محمید] بن محمد بن تاج‌الدین حسین بن مؤید‌الدین عالی قطب‌العارفین عبدالله بن موسی بن شاه‌قطب‌الدین عبدالله بن محمد بن احمد بن محمد‌الاعرج بن احمد بن موسی‌المبرقع بن الامام محمد التقی (ع)[3]»

 

ت: مشابه همین شجره‌نامه، با مختصر تغییراتی توسط آقا میر احمد تقوی حدود سال 1371 (هجری قمری) در نجف‌اشرف نزد بعضی از سادات خدری دریافت گردید. که چنین آمده است:

 

     «حاج سید هادی ابن حاج سید علی ابن میر عیوضی ابن میر حسین ابن میر محمد‌تقی ابن میر‌رمضان ابن جمال‌الدین ابن میر شامیر حسین ابن میر خدر ابن امامزاده محمود (سید محمید) ابن سید محمد [احمد] ابن سید تاج‌الدین ابن مؤید‌الدین قطب‌العارفین عبدالله ابن سید موسی ابن شاه قطب‌الدین عبدالله ابن سید محمد ابن سید احمد ابن سید محمد اعرج ابن سید ابن موسی مبرقع ابن امام محمد‌تقی (ع)[4]»

 

ث: این شجره‌نامه هم در دفتر یادداشت‌های خطی آقا میر علی صفدر رضا توفیقی رحمة‌الله علیه نوشته شده است:

     «امامزاده محمود (ع) معروف به سید محمید ابن امامزاده احمد (که در اردکان فارس مدفون است) ابن امامزاده محمد ابن قطب‌الدین عبدالله ابن امامزاده موسی‌المبرقع ابن امام محمد‌تقی (ع)[5]»

 

برخی از اسامی مشابه این شجره‌نامه بر روی سنگ قبر امامزاده احمد پدر امامزاده محمود (سید محمید) در اردکان فارس نقل شده و چنین آمده است:

     « ... شاهزاده احمد بن شاهزاده قطب‌الدین عبدالله بن شاهزاده محمد، ابن موسی‌المبرقع ابن امام محمد‌تقی (ع)...[6]»

ج: مشابه این نسب‌نامه، شجره‌نامه‌ای توسط آقا سید محمود رایگانی رحمه‌الله علیه در سال 1355 (هـ .ش) به شرح ذیل در اختیار سید رضا توفیقی ابن میر علی محمد مقیم بهبهان، قرار گرفت:

     «امامزاده محمود (سید محمید) ابن محمد (احمد) ابن تاج‌الدین ابن حسن ابن مؤید‌الدین عالی قطب‌العارفین عبدالله ابن موسی ابن شاه قطب‌الدین عبدالله ابن محمد ابن احمد ابن محمد اعرج ابن احمد ابن موسی مبرقع ابن امام‌جواد (ع)»

 

ح: شجره‌نامه دیگری بدون تاریخ تحریر[7] امامزاده علی (آل‌علی) سادات و امامزاده محمود (سید محمید) را فرزندان امامزاده احمد مدفون در اردکان فارس دانسته و آنها را با هشت واسطه و فاصله به حضرت امام الهمام امام محمد ‌الجواد ‌التقی (ع) به شرح زیر منتهی و منتسب می‌داند:

     «امامزاده علی سادات و امامزاده محمود رضا توفیق (سید محمید): «ابن امامزاده ابواحمد عمران ملقب به قطب‌الدین عبدالله ابن امامزاده ابومحمد فخر‌الدین ملقب به ابوجعفر که در جوار همدیگر در منطقه سپیدان فارس (اردکان) مدفون هستند، ابن ابو عبدالله احمد مدفون در دامنه کوه دو برادران شاهی چنار تفرش آشتیان ابن امامزاده ابوالحسن موسی مدفون به ارص نوقان (خراسان) ابن امامزاده ابوعبدالله احمد نقیب مدفون در ارض بابلان قم ابن امامزاده ابوعلی محمد اعرج مدفون در بابلان قم ابن امامزاده ابوالمکارم احمد مدفون به ارض بابلان قم ابن امامزاده ابواحمد موسی مبرقع مدفون در بقعه چهل تن اختران قم ابن امام الهمام حضرت امام محمد الجواد‌التقی (ع)

 

خ: درباره نسب امامزاده، گذشته از آنچه در بالا ذکر شده، ورودی بنای قدیم امامزاده محمود، دری دو لنگه از چوب است. که به نقل از راوی[8] سالها پیش در زمان بازپیرایی و مرمت عمارت قدیم، توسط متولی وقت،[9] از محل خود برداشته شده است. بر کتیبة بالای دو لنگه کوچک این در با خط برجسته علاوه بر ذکر آیه‌ای از سورة مبارکه جمعه، چنین نوشته شده:

     «صاحب خیر هذا الباب مزار متبرکه السید المعصوم محمود صلواه‌الله علیهم اجمعین ابن احمد ابن موسی ابن احمد ابن [ابوعلی محمد] الاعرج ابن احمد ابن احمد موسی المبرقع ابن الامام الجواد محمد التقی (ع)، وقف، هذه الباب غیب‌الله بن کربلایی شرف اصفهانی کلب آستان امامزاده واجب التعظیم فی تاریخ غره ذی‌قعده سنه تسع و تسعین و تسعمائه (1002ق)»

 

د: نسب‌نامة دیگری مشابه متن کتیبه فوق مربوط به ابوالمکارم امامزاده علی
 سادات‌ (ع) موجود است که چنین ذکر کرده است:

     « ... امامزاده سید تاج‌الدین علی (ع) ابن امامزاده سید فخر‌الدین احمد [اردکان فارس] ابن امامزاده [موسی] ابن امامزاده [احمد] ابن امامزاده سید محمد مشهور به اعرج ابن امامزاده سید فخر‌الدین احمد ملقب به قطب‌الدین عبدالله ابن امامزاده موسی المبرقع ابن امام حضرت محمد تقی الجواد علیه [وعلی] آبائه التحنیه والسلام...[10]»

 

این نسب شریف بنا به ترتیبی که در بند (د) آمده است تا حدودی، سنخیت داشته با این تفاوت که در ردیف سوم (موسی) و چهارم (احمد) حذف شده است، اما بر روی سنگ جدید امامزاده محمود آنچه در بند (د) آمده بدین مضمون ذکر شده است:

     « ... امامزاده محمد محمود مشهور به سید محمید بن ابی عبدالله احمد ابن ابی‌الحسن موسی بن ابی عبدالله احمد النقیب بن ابی علی محمد‌الاعرج بن ابی‌المکارم احمد بن ابی احمد موسی‌المبرقع بن الامام الجواد محمد‌تقی علیه و علی آباء صلوه‌الله...[11]»

 [1] . منتخب التواریخ، ص 730 چاپ پنجم، اسلامیه.

[2] . سید محمد رضوی از سادات خدری (خِضِری) مقیم اهواز که یکی از برادرانش به نام سید ناجی رضوی در کشور کویت سکونت دارد و دیگری در شهر قم که چند ساعتی نگارنده در معیت آقا میر احمد تقوی المقدم در خدمت ایشان بودیم.

[3] . سنه 1374 (هـ .ق) با استنساخ از شجره‌نامه سال 1350 (هـ .ق) توسط کاتب علی بن الحسین صالح‌الادیب الموسوی، از کتاب شجره آل رسول (نجف‌اشرف)

[4] . توسط حاج آقا میر احمد تقوی‌المقدم دریافت گردید. 27/3/1380 هجری قمری.

[5] . دفتر خطی آقا میر علی صفدر ابن میر محمد جعفر والده عامل و عالم آقا میر احمد تقوی‌المقدم. این دفتر بسیار قدیمی با جلد چرمی رنگ قهوه‌ای تیره که دارای اطلاعات متنوعی بویژه مرگ و میر علما و فضلا بلاد کوه گیلویه و بهبهان و تابعه است.

[6] . سنگ مزبور توسط نگارنده در سفری که در معیت حاج آقا میر احمد تقوی المقدم در شهر اردکان داشتیم از نزدیک ملاحظه و رؤیت شد.

[7] . این شجره‌نامه توسط آقا سید ابوالفاضل رضوی اردکانی عالمِ فاضل، مقیم شهر شیراز که خود از احفاد امامزاده علی سادات (ع) می‌باشد، در سال 1382 (هـ .ش) دریافت گردید. ظاهراً این شجره‌نامه براساس دست‌خط شیخ کریم اسلامی به نقل از بحر‌الانساب نایاب امیر تیمور گورگانی استنساخ شده است. که به علت مجهول بودن منابع مورد تردید است.

[8] . میر خنیو ابن میر علی پناه ابن میر علیرحم از سادات رضا توفیق تیره علایی.

[9] . کربلایی میر محمد از سادات رضا توفیق تبار علایی.

[10] . این نسب‌نامه از بیت عارف عالم سید نظام‌الدین ابن سید مصطفی ابن سید محمد سعید ساداتی به سال 1406 قمری دریافت گردید که به قول نوه‌اش، آن را حاجی آقا ساداتی (سید احمد تقوی ساداتی رحمه‌الله علیه) تفهیم و تأیید کرده است.

[11] . این سنگ قبر از جنس مرمر سفید رگ‌دار با خط برجسته ثلث در سال 1418 (هـ .ق) توسط آقا میر احمد تقوی‌المقدم در شهر اصفهان سفارش و تهیه شده است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۲/۲۰
admin

نظرات  (۱)

سلام من صدری هستم و از سادات خضری. من یک شجره نامه ای دارم که در حال تکمیل هست ولی به اطلاعات بیشتری و کمک نیازمندم.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی